mellesleganyuciknakingatlanokolvasni jó!freeweb!játék az élet!
Egyéni keresés
hirdetés

A ki­adás e­se­tén a tu­laj­do­nos u­gyan­az ma­rad csak bi­zo­nyos idő­kö­zön­ként a bérlő fi­zet az a­dott do­log hasz­ná­la­tá­ért egy elő­re e­gyez­te­tett össze­get. A­mi­kor e­l­adó egy a­dott do­log ak­kor a tu­laj­do­nos vál­to­zik, egy elő­re e­gyez­te­tett pénz­össze­gért cse­ré­be.